Welzijn op Recept

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ voor mensen met psychosociale klachten. Deze patiënten bezoeken regelmatig de huisarts, maar een groot gedeelte van deze groep heeft geen medicijnen nodig of een doorverwijzing naar de psycholoog.

Een huisarts verwijst zo’n patiënt bij Welzijn op Recept door naar een welzijnscoach of schrijft een recept uit voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. De patiënt ontdekt hierdoor (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

Wat kan ik met Welzijn op Recept?

De Participatiewet vraagt om meer samenhang in het aanbod van zorg en welzijn en om een betere samenwerking tussen deze twee domeinen. Welzijn op Recept kan gemeenten bij deze uitdaging helpen.

Met Welzijn op Recept worden zorg en sociaal domein verbonden.

Welzijn op Recept geeft huisartsen meer tijd en ruimte om hun werk te kunnen uitoefenen. Voor patiënten met lichte psychosociale problematiek of SOLK, die u vaak wel 10 tot 20 keer per jaar terugziet op het spreekuur, is Welzijn op Recept een alternatief. Vaak kunt u deze patiënten vanuit de zorg weinig  oplossingen bieden. Hun klachten worden vaak veroorzaakt door eenzaamheid of het ontbreken van een dagbesteding die ze als zinvol ervaren.

Binnen Welzijn op Recept verwijst u deze patiënten als huisarts door naar een welzijnswerker. In een kortdurend traject worden ze gestimuleerd om mee te doen met activiteiten of vrijwilligerswerk of om lid te worden van een club. Hierdoor ontdekt de patiënt (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

Als welzijnsmedewerker krijg je cliënten die zijn doorverwezen door de huisarts. Deze cliënten zijn naar jou doorgestuurd omdat zij begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij het vinden van sociale contacten en activiteiten in een kortdurend Welzijn op Recept traject.

Deze cliënten hebben de volgende problematiek zoals een scheiding, baan verloren, eenzaamheid en zijn niet zelfredzaam. Als welzijnsmedewerker kun je samen met cliënten in 5 tot 7 gesprekken zoeken naar een activiteit of vrijwilligerswerk. Door deze activiteiten ervaart de cliënten een positieve insteek in zijn of haar leven en bloeit de cliënt weer op. Weer meer eigen regie en zelfredzaamheid.

Kom naar de landelijke kennisdag!

Op de landelijke kennisdag op donderdag 20 september 2018 worden alle essentiële bestanddelen van Welzijn op Recept behandeld. Deze bestanddelen worden behandeld in workshops en sessies: indicatie-stelling en verwijzing, welzijnscoach, Welzijn op Recept activiteiten, monitoren, evalueren, uitgangspunten en randvoorwaarden.

Er is ruimte om kennis, ideeën en ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met elkaar. Het onderstaand model bestaat uit deze onderdelen die u gaat terugzien op de landelijke kennisdag in september.

Landelijke kennisdag

DATUM

Donderdag 20 september 2018

LOCATIE

Vakcentrale Oudenoord Utrecht

Oudenoord 370, 3513 EX, Utrecht

Plan je route

Bereikbaarheid:  15 minuten lopen of 10 minuten met de bus vanaf Utrecht Centraal. Parkeren bij parkeergarage Paardenveld