Programma 20 september 2018

Programma

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt.

Inspiratiesessies deel 1

In deze workshop legt Judith Wolf uit wat de pijlers en principes van de als goed onderbouwd erkende basismethodiek Krachtwerk zijn en wat de raakvlakken zijn met de uitgangspunten van Welzijn op recept. Zij licht toe hoe Krachtwerk, ook door welzijnscoaches, effectief kan worden toegepast in de zorg voor mensen op achterstand. Ook zij willen erbij horen en meedoen. Krachtwerk geeft handvatten om samen met mensen te zoeken naar sleutels om weer in beweging te komen en weer te geloven in een betere toekomst. In duo’s wordt in de workshop verkend wat er komt kijken bij het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen en wat daarbij nodig en ondersteunend is. Daarna volgt een toelichting op het proces van herstel, wat in dit proces het werkzame mechanisme is, en hoe je met mensen – vanuit hun persoonlijke waarden en krachten – kan werken aan voor hen belangrijke doelen met het oog op een voor hen zingevend leven.  Ook bij mensen die steeds meer het vermogen verliezen om zichzelf en hun leven ‘aan te sturen’, zoals bij ouderen of bij mensen met chronische ziekten, kun je krachtgericht en herstelondersteunend werken. Door verbinding, wederkerigheid en compassie mensen kunnen mensen blijven ervaren dat zij er toe doen en erbij horen. Tijdens de workshop geeft Judith voorbeelden van hoeKrachtwerk mensen weer hoop en moed geeft en een sleutel voor hun eigen herstel.

Inspiratiesessies deel 2

Modelgetrouw werken betekent dat je in de dagelijkse praktijk op gezette tijden nagaat of hoe je Welzijn op recept in de praktijk uitvoert en organiseert overeenkomt met hoe Welzijn op recept is bedoeld of hoort te zijn. Uitgangspunt hierbij is dat er een ‘model’ voor Welzijn op recept bestaat, met indicatoren en criteria voor onder meer het methodisch handelen van de welzijnscoaches en hun competenties, aan de hand waarvan je die periodieke evaluatie kan doen. Dat model is idealiter gebaseerd op de laatste stand van alle soorten kennis over ‘wat werkt’ bij de activering van mensen en geeft, bij navolging, de grootste kans op positieve uitkomsten bij cliënten. Op basis van de evaluatie kun je nagaan op welke punten je in de praktijk Welzijn op recept kunt verbeteren. Een conclusie kan ook zijn dat aanpassing nodig is van onderdelen van het model. Judith Wolf licht toe welke uiteenlopende redenen er zijn om al dan niet modelgetrouw te werken en wat er komt kijken als je besluit Welzijn op recept in de praktijk periodiek op modelgetrouwheid te toetsen.