Welzijn_op_recept_NL

Landelijke kennisnetwerk Welzijn op Recept

Aantal deelnemende gemeenten zit op ruim 175 

www.welzijnoprecept.nl is de site van het landelijk kennisnetwerk. Met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept ondersteunen en adviseren we huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners, welzijnswerkers, sociaal werkers, beleidsambtenaren en gemeenten om Welzijn op Recept goed toe te passen. Het landelijke kennisnetwerk is opgericht om kennis te delen, een bijdrage te leveren aan de implementatie van Welzijn op Recept in alle Nederlandse gemeenten en voor ondersteuning van betrokken partijen.

Meerwaarde

  • “Uniek aan Welzijn op Recept? Maatwerk, gaan wachtlijsten en ik bereik zorgmijders. En we zijn een alternatief voor het gebruik van medicijnen” (welzijnscoach).
  • “We zijn hiermee begonnen om sociaal isolement en eenzaamheid aan te pakken. Inmiddels is het een parelproject” (gemeente)
  • “Ik ervaar tijdswinst. Het vermindert oneigenlijke vragen op het spreekuur. Maar ik ervaar ook minder irritatie en dus meer werkplezier. Ik denk vaak: ‘Oh nee, mevrouw,.. komt weer…’ “(huisarts)
  • “Ondersteuning van de welzijnscoach is tijdelijk. Door Welzijn op Recept gaan mensen leuke activiteiten doen en sommigen worden zelfs vrijwilligers! Dat is natuurlijk het mooiste”. (gemeente)

Succesverhalen

Hoe werkt Welzijn op Recept?

Een betere gezondheid en welbevinden door ondersteuning door de welzijnscoach en, indien de client er aan toe is, aanbod van welzijnsactiviteiten.

Het gaat hierbij om het proces dat in gang gezet wordt, een proces dat nauw aansluit bij de inwoner en gaat in zijn/haar tempo. Maatwerk is belangrijk. Verwijzen naar de welzijnscoach betekent echter direct helpen.

De huisarts of een andere eerstelijnszorgverlener verwijst de patiënt met psychosociale klachten door naar een welzijnscoach. Het primaire doel is het verhogen van het welbevinden. .  Sociale contacten en deelname aan bepaalde activiteiten hebben  een directe invloed op het welzijn , samen met de client maakt de welzijnscoach een programma op maat. Met  deze individuele benadering van de client (denk aan vrijwilligerswerk, bewegingsprogramma’s of creatieve activiteiten) ervaren de deelnemers meer levensvreugde én een betere gezondheid.

Wat is Welzijn op Recept?

Een eenvoudig concept met krachtige gevolgen voor mensen met psychosociale klachten

Huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn zien veel mensen met psychosociale klachten op hun spreekuur. Vaak kan voor deze klachten geen medische oorzaak worden gevonden. Welzijn op Recept is een eenvoudig concept dat nu al een groot succes blijkt. Een doorverwijzing vanuit de eerstelijnszorg naar een welzijnscoach werkt beter dan ‘het traditionele pilletje’. Patiënten die een doorverwijzing hebben gekregen geven aan dat het hun kwaliteit van leven verhoogt en hun gezondheid verbetert. Huisartsen geven aan dat het de druk op het spreekuur vermindert. Minder psychosociale klachten en minder onnodig zorgverbruik. Win-win…