Status in Nederland

Inmiddels wordt in meer dan 175 gemeenten
Welzijn op Recept uitgevoerd

Welzijn op Recept – Meld je organisatie aan!

Werkt jouw gemeente met Welzijn op Recept? Neem contact met ons op en maak je organisatie zichtbaar op de landelijke kaart! Daarnaast verzamelen wij documenten en informatie over Welzijn op Recept door heel Nederland en contactgegevens van mensen die met Welzijn op Recept werken.

QuickScan

In de zomer van 2019 hebben we bij alle welzijnsorganisaties die werken met Welzijn op Recept een QuickScan uitgevoerd. Het doel was inzicht krijgen in het bereik van Welzijn op Recept en de kwaliteit van de uitvoering.

Conclusies QuickScan 2019

Welzijn op Recept is een aantrekkelijk concept dat makkelijk opschaalt

Toch zijn er de nodige aandachtspunten namelijk:

• De kwaliteit van uitvoering is nog onduidelijk met grote lokale variëteit. Onbekend is nog wat de invloed is van deze variëteit op het model en de kwaliteit van Welzijn op Recept.

• Registratie van de Welzijn op Recept verwijzing gebeurt weinig, waardoor monitoring niet goed mogelijk is.

• Er is weinig structureel overleg waardoor lerend werken in de vorm van casuïstiek bespreking en procesevaluatie nauwelijks plaats vindt.

Onzekere financiering en mogelijke aanbesteding vanuit gemeenten voor Welzijn op recept geeft onrust bij welzijnsorganisatie. Veel gehoord uit het veld van gemeenten is dat ze pas willen financieren als de effectiviteit ook op zorgkosten(daling) bekend is.

Overhandiging QuickScan aan
staatssecretaris Blokhuis, zie linkedin

Aanbevelingen

Toepassen en borgen van het model Welzijn op Recept met de essentiële bestanddelen, met oog voor lokale context. Daarvoor is
noodzakelijk:

• Opschalen aantal verwijzingen per huisarts

• Registratie van verwijzing en terugkoppeling

• Evalueren van wat goed gaat en wat beter kan, in een structureel overleg  waarin ook plaats is voor casuïstiek overleg

• Inzicht in de resultaten: Aantal verwijzingen zichtbare matches

• Inzicht in effectiviteit: effect op welbevinden en zorggebruik

Download het volledige rapport hier