Integraal inkoopadvies Welzijn op Recept

Integraal inkoopadvies Welzijn op Recept. 

twee kanten van dezelfde medaille: eerstelijnszorg/zorgverzekeraar en welzijn/gemeente

Welzijn op Recept bevindt zich landelijk aan de ene kant in de fase van (snelle) opschaling naar een groot aantal, zo niet alle, eerstelijnspraktijken in Nederland en aan de andere kant de behoefte en noodzaak om de huidige uitvoering van Welzijn op Recept te optimaliseren, op effect te onderzoeken en borgen in de bestaande structuur van eerstelijnszorg en welzijn.

De (meer)waarde van Welzijn op Recept in de dagelijkse praktijk wordt steeds zichtbaarder en duidelijker. Ook de knelpunten worden steeds duidelijker. Welzijn op Recept voorkomt onnodige medisch curatieve zorg voor een sociaal maatschappelijk probleem. Onnodig medicaliseren is niet alleen ondoelmatig en kostbaar, maar kan ook de nodige lichamelijke en psychische schade toebrengen.

Hoewel met Welzijn op Recept zowel de eigen belangen van de zorgverzekeraar(s) als gemeenten gediend zijn, werkt dit alleen als deze belangen gestapeld worden en vertaald worden in een gezamenlijke visie op integrale inkoop van Welzijn op Recept. Dit blijkt in de dagelijkse praktijk nog een hele uitdaging te zijn en leidt vaak tot suboptimalisatie van het gebruik van Welzijn op Recept en de verbinding eerstelijnszorg-welzijn/sociaal domein.

Alleen bij integrale inkoop van Welzijn op Recept kunnen alle belangen van alle partijen: gemeente, zorgverzekeraar, professionals in zorg en welzijn en bovenal patiënten/cliënten/inwoners maximaal tot hun recht komen en het potentieel maximaal benut.

Voor downloaden van inkoopadvies vul in: