Welzijn op Recept | Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept. Wat is het?

Een eenvoudig concept met krachtige gevolgen.

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach.

Integrale zorg

Welzijn op Recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de patiënt/inwoner en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op Recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren.

Uitzending Een Vandaag

Animatiefilmpje

Doel van Welzijn op Recept

Welzijn op Recept kent twee doelen namelijk:

  1. Het verhogen van het welbevinden van patiënten met psychosociale problematiek.
  2. Het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg.

Activiteiten

Door een recept uit te schrijven voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur kan de patiënt (opnieuw) ontdekken wat hem of haar gelukkig maakt. Om psychosociale klachten te verminderen is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed, naast de lichamelijke, ook de psychische en sociaal maatschappelijke problemen en omstandigheden. In de kern zijn we immers allemaal sociale wezens met een lichaam en een geest. Dit vraagt uiteraard om nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook om extra tijd en aanvullende gespreksvaardigheden. Soms is echter meer nodig dan het verbinden van iemand aan een activiteit. Soms heeft iemand te maken met zodanige financiële problemen of gevoelens van onveiligheid dat dit om een oplossing vraagt. Anderen hebben (nog) niet de vaardigheden om aan (groeps)activiteiten deel te nemen. Het volgen van een training of deelname aan een maatjes traject kan hier een oplossing zijn.

Van ZZ naar GG

Welzijn op Recept past bij de bewegingen van ZZ naar GG (Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag), persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en positieve psychologie.

Welzijn op Recept bestaat uit bouwstenen met werkzame elementen waarmee maatwerk kan worden geleverd voor ieder individu en in verschillende situaties. De bouwstenen zijn soms vast, omdat het aantoonbaar werkt, maar ook soms flexibel aanpasbaar. We zitten nog in een proces. Zo kunnen verschillende professionals de rol van welzijnscoach op zich nemen, maar zijn de inclusiecriteria voor patiënten helder en hard.

Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept doet er alles aan om huisarts en welzijnscoach met elkaar te laten samenwerken.