Welzijn op Recept | Hoe werkt welzijn op recept?

Welzijn op Recept. Hoe werkt het?

Doorverwijzen naar een welzijnscoach
betekent direct helpen

Bij patiënten met psychosociale problemen, waarvoor geen medische behandeling of verwijzing nodig is, kan de eerstelijnszorgverlener een welzijnsrecept voorschrijven. Hiervoor voert de eerstelijnszorgverlener het zogenaamde ‘andere gesprek’. Hierbij bevelen we bv het 4D-model  of het spinnenweb van positieve gezondheid aan. Het is vooral belangrijk dat het hier gaat om oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Nadat de patiënt het eens is met de verwijzing wordt toestemming gevraagd of de huisarts de contactgegevens aan de welzijnscoach mag doorgeven.

Intakegesprek welzijnscoach

Binnen 2 weken neemt de welzijnscoach contact op met de patiënt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaat de welzijnscoach samen met de cliënt op zoek naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Omdat ieder individu anders is en andere wensen en behoeften heeft, is hier altijd sprake van maatwerk. Samen met de cliënt gaat de welzijnscoach op zoek naar een activiteit die hierop aansluit.

Welzijnscoaches hebben een goed overzicht van informele netwerken en het activiteitenaanbod in de wijken en gemeente. Hierdoor kunnen zij mensen goed doorverwijzen naar passende activiteiten. De welzijnscoach bekijkt ook samen met de client of voorafgaand of naast het Welzijn op Recept traject een ander traject noodzakelijk is. Dit kan te maken hebben met het oplossen van financiële problematiek, problemen rondom veiligheid en huisvesting of met vaardigheden die nodig zijn voor dit traject.

Passende activiteit is maatwerk

Een geschikte activiteit vinden is maatwerk. Of een match een succes wordt, hangt af van een aantal factoren. Hoe ervaart iemand het welkom bij de activiteit? Is er een klik met de andere deelnemers? Bevallen de ruimte, organisatie en het tijdstip van de activiteit? Het uiteindelijke succes van Welzijn op Recept is tevens afhankelijk van het ‘blijven deelnemen’.

Door actief bezig te zijn wordt de aandacht verlegd van de klacht of beperking naar de activiteit waar de deelnemer plezier aan beleeft. Dit heeft direct invloed op de levensvreugde, het zelfbeeld en het welzijn in ruime zin.

Welzijn_op_recept_img

Kwaliteitsmodel Welzijn op Recept

In 2018 hebben we in een aantal workshops vastgesteld wat de essentiële bestanddelen zijn van Welzijn op Recept. Wat zijn de successen, knelpunten en uitdagingen? Het resultaat is een kwaliteitsmodel van Welzijn op Recept, dat als basis dient voor een monitoringssysteem.

Dit model bevat de volgende 6 essentiële bestanddelen (zie afbeelding) die ingevuld dienen te worden om Welzijn op Recept goed en volledig uit te kunnen voeren:

  • De uitgangspunten van Welzijn op Recept
  • De indicatiestelling en verwijzing van de patiënt
  • De gesprekken van de welzijnscoach met de cliënt
  • De activiteiten die de deelnemer uiteindelijk gaat doen
  • Een monitoring & evaluatie systeem
  • De randvoorwaarden waaronder Welzijn op Recept plaatsvindt