Boekje De uitdaging van samenwerken

Boekje: Welzijn op recept – de uitdaging van samenwerking tussen zorg en welzijn

Veel patiënten kloppen bij de huisarts aan met klachten van psychosociale aard. Naar schatting 50% van de patiënten heeft psychosociale problemen. In 2017 deed de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving dan ook een dringende oproep: herken, diagnosticeer en behandel sociaal maatschappelijke problemen als zodanig.

Welzijn op Recept biedt deze kwetsbare patiëntengroep perspectief. Het welzijnsrecept is een nieuwe en effectieve samenwerkingsvorm tussen zorg en welzijn die de beweging van klachtgericht naar krachtgericht werken mogelijk maakt. Huisartsen en andere verwijzers kunnen met behulp van een aantal gestructureerde stappen patiënten verwijzen naar een welzijnsorganisatie. Deze aanpak heeft zich in een groot aantal gemeenten bewezen als een zinvolle en aanvullende interventie.

Welzijn op Recept draagt een grote belofte in zich. Vijf jaar na de start leert de praktijk dat van de samenwerking tussen de belangrijkste spelers het nodige wordt gevraagd om Welzijn op Recept tot volledige wasdom te brengen. In deze publicatie staan de uitdagingen centraal die zich voordoen in de samenwerkingsrelatie tussen huisartsen en andere verwijzers (praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, psychologen), welzijnscoaches en de gemeentelijke vertegenwoordigers.

Het boekje geeft een realistische kijk op het welzijnsrecept en bevat allerlei handreikingen die bij de samenwerking en de doorontwikkeling zeer behulpzaam zijn. Met deze publicatie willen we alle samenwerkingspartners aanmoedigen om mee te bouwen aan de versterking en verrijking van Welzijn op Recept.

Het boekje ‘Welzijn op Recept. De uitdaging van samenwerken tussen zorg en welzijn’ is te bestellen voor € 14,95 exclusief verzendkosten.

Bestel hier.

Voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept

Handleiding Welzijn op Recept

Klik hier om de handleiding te downloaden