Masterclasses

Masterclass eenzaamheid en Welzijn op Recept

Eenzaamheid en welzijn op recept. Voor wie werkt het wel/niet?

Een veel gehoorde klacht binnen Welzijn op Recept is dat de verwijzingen naar de welzijnscoach steeds vaker een zwaardere patiënten groep bevat. Tijdens een workshop met huisartsen en welzijnscoaches over het patiëntenprofiel voor Welzijn op Recept gaven de huisartsen een ander profiel dan de welzijnscoaches. We kwamen er samen op uit dat de situationele eenzaamheidsproblematiek past binnen Welzijn op Recept en dat meer structurele eenzaamheidsproblematiek niet altijd past en beter naar het sociale wijkteam verwezen kan worden.

Het onderscheid situationele en structurele problematiek komt van Anja Machielse, hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen van de universiteit van humanistiek in Utrecht. Zij is ook lid van de adviesraad van het programma een tegen eenzaamheid. Zij kan veel vertellen over welke vormen van eenzaamheid passen binnen Welzijn op Recept en welke niet, want Welzijn op Recept is niet een oplossing voor alle vormen van eenzaamheid.

Anja Machielse onderscheid 8 profielen op basis waarvan je kan bepalen of de bijbehorende eenzaamheidsklacht hoort binnen Welzijn op Recept of naar elders verwezen kan/moet worden en wat voor soort activiteiten ondersteunend kunnen zijn. De masterclass van 15 februari gaat hier dieper op in. Verder zal zij meer vertellen over het programma een tegen eenzaamheid.

Wanneer: 15 februari 2019 van 14:00 tot 17:00
Plaats: Utrecht of Nieuwegein
Groepsgrootte: 15 personen
Prijs: 125 euro, incl BTW

Masterclass Business case PLUS

Heeft reeds met succes plaatsgevonden.

Inhoud:

Het maatschappelijk rendement van Welzijn op Recept is meer dan een ‘kostenbesparing’

“ Mijn zorgverzekeraar wil pas meebetalen aan Welzijn op Recept als er bewijs is dat het werkt”

“De gemeente wil bezuinigen op het welzijnswerk omdat de (meer)waarde niet aangetoond is! Hoe kan ik de (meer)waarde van mijn welzijnsactiviteiten op een goede manier aantonen?”

Herken je deze vragen of ben je zelf geïnteresseerd in de maatschappelijke (meer)waarde van Welzijn op Recept kom dan naar deze masterclass. In deze masterclass geeft Peter Scholten uitleg wat een maatschappelijke business case is en wat je hiermee kunt onder meer in het kader van Welzijn op Recept. Peter gaat in op hoe maatschappelijk rendement vaak gemeten wordt in termen van financiële kosten en baten, waarbij baten vaak berekend worden in de vorm van een (virtuele) kostenbesparing. Gemeenten en zorgverzekeraars vragen hier vaak om.

Enerzijds om de vraag, “wat levert Welzijn op Recept op?” te kunnen pareren en anderzijds om zelf beter te begrijpen wat nu de maatschappelijke waarde is van Welzijn op Recept, zal Peter tijdens deze masterclass ingaan op begrippen en methoden van maatschappelijke business cases, duidelijk maken wat ze wel en wat ze vooral ook niet kunnen, en uitleggen waarom hij persoonlijk kiest voor het maken van een business case PLUS. De PLUS zit in het feit dat hij bij het maken van de maatschappelijke business case ook focust op de toegevoegde waarde voor de patiënt/cliënt/inwoner zelf. Dit is uiteindelijk toch waar het bij Welzijn op Recept en andere sociaal maatschappelijk interventies om zou moeten draaien. Wat is de (meer)waarde van de interventie voor de doelgroep en hoe staat dit in verhouding tot de kosten. Dat hierbij baten tussen zitten waar je zelf niet eens aan gedacht had is een van de verrassingen in deze masterclass.

Wat leer je concreet in deze masterclass:
Wat is het verschil tussen een maatschappelijke business case, SROI, kosten-baten analyse en maatschappelijke business case PLUS?
Hoe maak ik de toegevoegde waarde voor de doelgroep zichtbaar/meetbaar?
Met welke instrumenten kan ik concreet zelf aan de slag?
Wat is ervoor nodig om als organisatie zelf de toegevoegde waarde voor mijn interventies middels een maatschappelijke business case PLUS aan te tonen?
Duur masterclass: 3 uur

Wanneer: 23 november 2018

Waar: Nieuwegein

Welke tijd: 14-17.00 uur

Groepsgrootte: 12 personen

Kosten: €125,- (incl. btw) per persoon

Meer informatie over Scholten en partners: https://www.scholtenpartners.nl/