Welzijn op Recept in coronatijd

2 juli 2020

Door de coronaperiode gaat veel anders dan normaal. We zien een toename van psychosociale problematiek, een verandering van de werkwijze binnen en door organisaties en meer afstand tussen professionals.

Met deze infographic en Q&A willen we zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeenten stimuleren om juist in deze tijd extra in te zetten op het welzijn van inwoners en daarbij gebruik te maken van Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is en blijft ook nu een eenvoudig concept met krachtige gevolgen. Belangrijk is het besef dat in coronatijd Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing blijft.

Deze  aanpassingen gaan vooral over het inzicht in elkaars werkwijze. Dit is nodig om de juiste zorg op de juiste plek te blijven leveren: dus voor de zorgprofessionals is het goed om te weten wat er bij de sociaal werkers en het activiteitenaanbod nu anders en mogelijk is, en dit geldt ook visa versa. Deze Q&A bevat een toelichting op deze aanpassingen.

Wilt u meer weten over recente studies die inzicht geven in de toename van psychosociale problematiek in de maatschappij onder invloed van corona, ga naar Psychosociale problematiek in coronatijd

Vragen/reacties via het contactformulier

WoR_CoronaInfo

Doelen Welzijn op Recept

Aanpassingen in coronatijd

• Praktijkvoering: 1,5 meter afstand
• Blended werken: fysiek- en online contact
• Samenwerken zorg en welzijn blijft essentieel